اولویتهای پژوهشی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـلامي گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 394

اولویتهای پژوهشی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـلامي گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی

1

مطالعات سبک زندگی اسلامی- ایرانی

راهکار های گسترش معنویت و تعمیق باورها و اعتقادات دینی درمردم استان گیلان (،(مطالعه موردی  شهرستان  رشت)

2

 فقه حکومتی و فقه الاداره

بررسی کارکرد های فرهنگی، هنری و اجتماعی نهادهای مذهبی غیر دولتی استان گیلان

3

مطالعات جامعه قرانی و نبوی

جلوه های عاشورا وسوگواری ماه محرم در فرهنگ مردم گیلان

4

سیاست گذاری مطلوب مطبوعات کشور

بررسی آثار طنز مطبوعات و نشریات گیلان و معرفی طنزپردازان گیلانی

5

شبکه های ماهواره ای معاند

مطالعات جنگ نرم

بررسی گرایش مردم به برنامه های شبکه های ماهواره ای و چگونگی استفاده از رسانه های نوین در عرصه تبلیغات دینی

6

مطالعات ارتقاء فرهنگ عمومی

تحلیل جامعه شناختی ذائقه مطالعاتی مردم گیلان

بررسی عوامل اجتماعی موثر برمقدار و الگوهای انتخاب محتوای مورد مطالعه

7

بررسی و آسیب شناسی آموزش و پژوهش علوم اجتماعی در ایران

 

8

سیاستگذاری شبکه های اجتماعی ملی

روش های  استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی موجود و مطلوب در گیلان

بررسی فرهنگ کاربری از شبکه های اجتماعی در بین شهروندان گیلانی

9

مصرف کالاهای فرهنگی

استفاده از ظرفیت های هنر بومی در ارتقاء جاذبه های فرهنگی استان

10

مطالعات مناسک شادی و نشاط

گردآوری ضبط آواها و نواهای محلی استان --ترانه های کار در گیلان(آواها، سرودها و ترانه های کار درمزارع ، شالیزار و صنایع دستی)

11

مطالعات سبک زندگی اسلامی- ایرانی

 دستگاههای آوایی تعزیه در نواحی مختلف استان

12

مطالعات جنگ نرم

علل گرایش به استفاده از اسامی خارجی در نامگذاری اشخاص و واحدهای صنفی

13

اخلاق نظامهای اجتماعی

بررسی وضعیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی در استان گیلان

خلقیات گیلانی ها از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی و خارجی

14

آسیب شناسی و آینده نگری  فضای مجازی

بررسی وضعیت رعایت حقوق شهروندان رشتی در رسانه‌ها و اینترنت

15

مصرف کالاهای فرهنگی

جستاری در عروسکهای پیش بهاری ایران با تاکید بر عروسکهای سنتی و آئینی گیلان

16

سیاست گذاری تحکیم و تعالی بنیان خانواده

پوشش و تعامل فردی و اجتماعی زنان در نقاشی و ادبیات گیلان

17

حقوق فرهنگی و اجتماعی

ابعاد حقوقی تولیدات فرهنگی وهنری در آثار پیوستن ایران به کنوانسیون برن

18

حقوق فرهنگی و اجتماعی

بسترهای حقوقی و قانونی آفرینش­های فرهنگی و هنری در مالکیت معنوی

19

مطالعات هویتی ایران در دوران معاصر

نقاط عطف تاریخی تطور در شخصیت و خلقیات گیلانیان

20

مطالعات هویتی ایران در دوران معاصر

الگوهای شخصیت و خلقیات در حوزه های فرهنگی و قومی گیلان

21

مطالعات هویتی ایران در دوران معاصر

تعاملات فرهنگی میان بخش های مختلف حوزههایایرانفرهنگی

22

امنیت فرهنگی و پدافند غیر عامل فرهنگی

بررسی  جامعه شناختی نقش تاریخی- فرهنگی مردم گیلان در مرزداری ایران

23

پیوست فرهنگی طرحهای  ملی

ارائه نشده است

24

مدیریت تحول نهادهای فرهنگی  و حوزه و دانشگاه

ارائه نشده است

25

مهندسی فرهنگی نهادهای سیاسی و اقتصادی...و عملکرد آنها

ارائه نشده است

26

مطالعات و پژوهشهای خط و ادب فارسی

ارائه نشده است

27

آسیب شناسی و آینده نگری فضای مجازی

ارائه نشده است

28

آسیب های اجتماعی

ارائه نشده است

29

فرهنگ سازی برای معطوف ساختن پژوهشهای  دانشگاهی به اولویت های ملی و منطقه ای

ارائه نشده است

30

اصلاح الگوی مصرف

ارائه نشده است

31

توسعه کارکرد رسانه ها در اقتصاد و کسب و کار

ارائه نشده است

32

تعیین نظام اجتماعی مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی - ایرانی

ارائه نشده است

33

بررسی و آسیب شناسی وضعیت نظام هنری و ادبی کشور بر اساس معیارها  وارزشهای ملی ، مذهبی و بومی جامعه ایرانی و راهکارهای ارتقای آن بمنظور تحکیم هویت ایرانی - اسلامی

ارائه نشده است

34

امنیت ملی و فرهنگ

ارائه نشده است

35

امنیت ملی و رسانه های نو ظهور

ارائه نشده است

36

سیاستگذاری بازیهای رایانه ای

ارائه نشده است

37

سیاست گذاری توسعه گردشگری اسلامی

ارائه نشده است

38

مطالعات ارتقاء فرهنگ عمومی: ...

ارائه نشده است

فرمت : pdf حجم :170.4336 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی