اولویتهای پژوهشی اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 414

اولویتهای پژوهشی اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

1

پیمایش استانی فعالیتهاي بدنی در استان گیلان

2

طراحی و تدوین مدل پایش فعالیتهای جسمانی و سلامت نوجوانان و میانسالان استان گیلان

3

بررسی راههای جذب و توسعه مشارکت مردم استان گیلان در فعالیتهای تفریحی و ورزشی

4

راهکارهای احیا و ترویج ورزشهای سنتی، بومی و محلی استان گیلان

5

بررسی سواد تغذیه ای ورزشکاران استان گیلان و ارائه راهکارهای آموزشی

6

طراحی الگوی فعالیت بدنی و ورزشی سالمندان استان گیلان با رویکرد افزایش مشارکت

7

بررسی آسیبهای عضلانی-اسکلتی ورزشکاران مختلف ورزشی استان گیلان و ارائه راهکارهای پیشگیری

8

پیمایش استانی ارزش ها و نگرش ها و رفتارهای جوانان استان گیلان

9

پیمایش چگونگی صرف وقت و سبد مصرفی جوانان استان گیلان(سیاست ها، راهبردها و برنامه ها)

10

بررسی تاثیر اینترنت، رسانه ها و فضای مجازی بر هنجار، نگرشو رفتارهای جنسی جوانان استان گیلان

11

پیمایش سنجش آگاهی، نگرش و رفتار جوانان نسبت به مشارکت نهادمند اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و جوانان

12

بررسی تاثیر آموزشهای پیش از ازدواج بر پایداری و تحکیم خانواده های نوپا در استان گیلان

13

شناسایی ظرفیت های غنی سازی اوقات فراغت در استان گیلان در دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی

14

بررسی وضعیت سلامت روانی، اجتماعی و معنوی جوانان و ورزشکاران

15

تدوین نظام جامع آموزش مدیران ورزشی استان گیلان

16

طراحی نظام ارزیابی عملکردمنابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان گیلان

17

آمایش فضاهای ورزشی استان گیلان با رویکرد اصلاح سرانه

18

طراحی و تدوین سامانه اماکن و فضا های ورزشی استان گیلان

19

پیمایش ایمنی اماکن ورزشی: وضعیت، چالشها و راهکارها

فرمت : pdf حجم :162.6396 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی