اداره کل راه و شهرسازي گيلان
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 433

اولویتهای پژوهشی اداره کل راه و شهرسازي گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی

1

پیش بینی و کاهش خطرهای بلایای طبیعی با الویت زلزله، سیل و طوفان

تحلیل و بررسی موضوعی آسیب پذیری ساختمانهای استراتژیک شهر رشت ناشی از گسل های پیرامونی به روش GIS

 

2

ساختمانهای دوستدار محیط زیست با الویت بهینه سازی مصرف انرژی

امکان سنجی استفاده از پوشش های گیاهی و ارزیابی عملکرد حرارتی سقف و دیوار سبز در جهت کاهش اتلاف حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی: آزمون تجربی در اقلیم معتدل و مرطوب رشت

 

3

ساختمانهای دوستدار محیط زیست با الویت بهینه سازی مصرف انرژی

ارایه راهکارهای  طراحی معماری غیر فعال به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی شهر رشت (از طریق ارزیابی عملکرد پارامترهای هندسه پلان، حجم، پنجره، سایبان، عایق کاری) در بهینه سازی مصرف انرژی با  نرم افزار دیزاین بیلدر

 

4

ساختمانهای دوستدار محیط زیست با الویت بهینه سازی مصرف انرژی

تجزیه و تحلیل تاثیر ابعاد و محل بازشوها بر کوران در ساختمانهای مسکونی شهر رشت به کمک شبیه سازی با نرم افزار دیزاین بیلدر

 

5

حاشیه نشینی، سکونتگاههای غیر رسمی و حریم شهرها با رعایت ملاحظات «توسعه پایدار»

بررسی نحوه تعیین محدوده و مداخله در بافت های ناکارآمد میانی با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار

 

6

حاشیه نشینی، سکونتگاههای غیر رسمی و حریم شهرها با رعایت ملاحظات «توسعه پایدار»

بررسی نحوه تعیین محدوده و مداخله در سکونتاگاههای غیر رسمی با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار

 

7

حاشیه نشینی، سکونتگاههای غیر رسمی و حریم شهرها با رعایت ملاحظات «توسعه پایدار»

بررسی نحوه تعیین محدوده و چگونگی مداخله در بافت های تاریخی با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار

 

8

حاشیه نشینی، سکونتگاههای غیر رسمی و حریم شهرها با رعایت ملاحظات «توسعه پایدار»

ارائه الگویی نوین در مدیریت راهبردی و ساختاری ( ظرفیت سازی و شبکه سازی) بافت های ناکار آمد شهری در استان گیلان - مطالعه موردی: شهر رشت

 

فرمت : pdf حجم :148.7061 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی