اولویتهای پژوهشی اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گيلان
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 431

اولویتهای پژوهشی اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

1

بررسی نقش فرهنگ در شکل گیری نواحی شهری و روستایی ایران و مقایسه تطبیقی آن با سایر کشورها به منظور دست یابی به روند تاریخی شهرنشینی و روستانشینی در کشور، آسیب شناسی نظام شهری و روستایی و مدیریت بهینه شهر و روستا

2

تبین مناسبات علمی- فرهنگی تمدن ایرانی- اسلامی با سایر تمدنها و فرهنگ ها با تاکید بر حوزه های تمدن آسیایی به منظور شناخت جایگاه و منزلت سنت ها و میراث تمدنی ایران- اسلامی در حوزه های تمدنی دیگر، تقویت دیپلماسی تمدنی و پیشبرد راهبرد جهانی ایران مبنی بر جهان عاری از خشونت

فرمت : pdf حجم :140.0117 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی